Handels- och administrationsprogrammet – Vi följer utvecklingstrenden, var en del av framtiden

Om programmet

Bor det en säljare i dig, lockas du av tanken att driva eget företag, arbeta med service, försäljning och ledarskap? Vill du bli framtidens entreprenör? Då är Handels- och administrationsprogrammet rätt val för dig! Med eleven i centrum skapar vi förutsättningar för personlig utveckling och anställningsbarhet. Vi har egna lokaler som gör att vi blir en liten skola i skolan.

Programmets profil i Tranås

Du får utveckla dina förmågor tillsammans med klasskamraterna för att bli förberedd att arbeta med olika projekt under dina skoltid och som också förbereder dig så att du blir anställningsbar eller förberedd för fortsatta studier. Förmågorna är samarbetsförmåga, projektledningsförmåga, kommunikativförmåga, serviceförmåga, entreprenöriell förmåga. Dessa kunskaper har du sedan glädje av då vi arbetar med egen butik, Second Sport, APL, arbetsplatsförlagd utbildning, UF, ung företagsamhet, skapa webbshop och modevisning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vi arbetar i ett nära samarbete med Tranås näringsliv i så väl APL- som UF- frågor men också för att ni ska få möjlighet att möta folk i branschen. Under 15 veckor får du chansen att tillämpa dina kunskaper ute på företag, genom APL. APL leder ofta till sommarjobb eller fortsatt anställning. Fem av dina APL-veckor har du möjlighet att förlägga utomlands, till Oxford, England. Andra året får du chansen att driva ett riktigt företag inom Ung företagsamhet, www.ungforetagssamhet.se.

Utökad berhörighet

Programmet ger behörighet till yrkeshögskola och även högskoleförberedande kurser kan väljas till, vilket ger dig en högskolebehörighet.

Stor valmöjlighet

Handeln är en framtidsbransch som skriker efter driftiga och hungriga medarbetare. Efter tre år hos oss kan du jobba som: butikssäljare, företagssäljare, egen företagare, marknadsförare eller butikschef. För dig som vill arbeta med exempelvis ekonomi, ledarskap, butikskommunikation eller som butikschef finns utbildningar inom yrkeshögskola/högskola. Mer info om dina framtida möjligheter efter din tid på Handels- och administrationsprogrammet hittar du på www.karriarihandeln.se

Kursöversikt


Vill du utforska Yrkeskartan och se vilka möjligheter som finns inom Handel? Besök Karriär i Handelns Yrkeskarta!