Distansundervisning för gymnasieelever

Besked om att Sveriges gymnasieskolor succesivt går från fjärr- till närundervisning kom den 21 januari. Efter samtal och avstämning av smittoläget med regionens smittskydd får huvudmannen i respektive kommun fatta beslut om vilken väg man väljer.

Som vi alla förstår så krävs det viss omställningstid för att försöka göra så mycket rätt som möjligt. I detta skede så planerar vi upp för veckorna fram till sportlovet. Hur undervisningen kommer att se ut under perioden vecka 8-13 återkommer vi om längre fram.

Vecka 18

Samtliga program åk 1 och åk 3 (BA är på APL) är på plats.

Vecka 19

Samtliga program åk 1, högskoleförberedande program åk 2 samt yrkesprogram åk 3 är på plats.

Vecka 20

Samtliga program åk 1, högskoleförberedande program åk 2 och åk 3 samt BA18 är på plats.


Läs mer på:

Regeringens hemsida

Folkhälsomyndigheten hemsida