Språkkafé i Holavedsgymnasiets Hangar

Holavedsgymnasiet uppmärksammar
Internationella Språkdagen

Den 26 september är den internationella språkdagen. På Holavedsgymnasiet uppmärksammades detta genom föreläsningar, tipspromenad, språkkafé och tävlingar.

Under förmiddagen kunde elever, som läser moderna språk, sitta ner i aulan och få veta mer om vilka användningsområden det finns när det kommer till deras språkkunskaper. Alfon Dahlgren arbetar som studie- och yrkesvägledare och i dag berättade han mer om vad man bör tänka på om man skulle vilja plugga utomlands. Några som redan gör detta är skolans utbytesstudenter. På scen berättade Felicitas Exner och Meri Tapio om varför de valde ett utbytesår och deras första intryck.

Elin Holgersson, återvändande elev, berättade om hennes år efter gymnasiet då hon arbetade som entertainer på semesterort, au-pair i Schweiz och hennes engagemang i Svenska Kyrkan i Schweiz. Hon berättade om hur hon först motvilligt talade lite tyska till att tala det mycket väl. Hon gav tips och råd om hur man kunde tänka ifall man, likt henne, ville ut och resa efter gymnasiet.
   Även Cissie Andersson berättade om sina erfarenheter av att plugga och arbeta utomlands. Eleverna fick tips och användbara webbsidor där de kunde hitta mer matnyttig information.

Föreläsningarna avslutades med en frågesport där alla elever i aulan kunde delta med hjälp av sina telefoner. Med hjälp av Kahoot testade Ulrika Vesterlund, lärare i engelska och franska, elevernas kunskap i språk. Svaren rasslade in i rasande takt och vinnande ur tävlingen gick Felicitas Exner.

Efter föreläsningarna fick eleverna möjlighet att gå en tipspromenad och förbättra sina språkkunskaper i Språkkaféet där elever delade med sig av användbara fraser och ord i de språk som de studerar.

Se vår facebooksida för fler bilder!