Framtidens klassrum invigs på Holavedsgymnasiet

Under onsdagen öppnades dörrarna till Framtidens klassrum. På plats fanns Elizabeth Lindlöf för att berätta om de pedagogiska verktygen som finns tillgängliga för kommunens pedagoger.

Som en del i Tranås kommuns digitala agenda öppnade BU upp Framtidens klassrum, utrustad med en mängd digitala verktyg som ska vara tillgängliga för kommunens pedagoger att testa och utvärdera.
– Många av dessa teknologiska verktyg är för dyra för att köpa upp i en stor uppsättning och dessutom vet man inte alltid hur väl de fungerar i verkligheten, och då kan man komma hit för att testa och utvärdera. Det är dumt att köpa grisen i säcken, berättar IKT-samordnaren Elizabeth Lindlöf.
Elizabeth Lindlöf som varit drivande i detta projekt visar vid invigningen upp de olika verktygen som kan hjälpa att utveckla undervisningen. Hon berättar om att tanken är att lärare här ska kunna komma och få utbildning eller att lärare med en mindre grupp elever kan komma och testa till exempel programmering. I lokalen finns det utrustning för alla åldrar, så både förskolebarn och gymnasieelver ska kunna dra nytta av detta upplägg.
–Hit kan lärare komma för att testa verktygen eller spela in genomgångar som de sedan har användning för i sin undervisning, säger Elizabeth.

Peter Tuvberger, skolchef i Tranås kommun, är nöjd med hur rummet har blivit och hoppas att detta ska bli ett bra steg i den pedagogiska resan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).
– Jag märkte när jag började i kommunen att det fanns en hel del att utveckla när det kom till IT och den digitala agendan ska höja IT-standarden i undervisningen, säger Peter.
Peter Tuvberger förklarar även att det är viktigt att få med pedagogerna på tåget så att den utrustning som köps in även används ändamålsenligt och där blir Framtidens klassrum en viktig komponent.
– Studier visar att digitala verktyg kan höja elevers resultat om läraren använder det på rätt sätt, säger Peter Tuvberger.

Någon som har tjuvstartat användningen av Framtidens klassrum är Matthias Eklund. Inom Matthias försteläraruppdrag, där han ska utveckla teknikundervisningen, blir detta en viktigt tillgång.
– Här kan man testa utrustningen och utveckla programmeringen i skolan. Det är viktigt att tänka till kring hur man ska använda denna utrustning, så det blir ett bra resultat, förklarar Matthias Eklund.
Att han kommer att utnyttja detta klassrum rådet det inga tvivel om. Nu när han fått testa på programmeringsrobotarna har intresset förstärkts och lusten till fördjupning finns där. Nu är det bara att sprida det till eleverna.

På vår Facebooksida hittar du fler bilder från Framtidens klassrum!

Matthias Eklund tycker att rummet ger honom möjlighet att utveckla undervisning av programmering. Det finns ett behov av kunniga programmerare och här kan man lägga en bra grund

Matthias Eklund tycker att rummet ger honom möjlighet att utveckla undervisning av programmering. Det finns ett behov av kunniga programmerare och här kan man lägga en bra grund

Matthias Eklund berättar för Peter Tuvberger om robotarna som elever och lärare kan testa i Framtidens klassrum

Matthias Eklund berättar för Peter Tuvberger om robotarna som elever och lärare kan testa i Framtidens klassrum