Elevrådet är på utbildning

Under två dagar så har elevrådet utbildning på Lugnalandet för att lära sig om processen att driva frågor mot beslut och hur dom, genom sitt egna engagemang, kan representera skolans alla elever.

Elevrådet idag består av elever från årskurs 1 och 2. De deltagande eleverna har fått möjlighet att lära sig mer om skolans uppdrag och hur det fungerar på beslutsnivå. Dom fick även lära känna varandra bättre genom olika övningar för att underlätta det framtida arbetet som dom ska genomföra tillsammans.

Dessa utbildningsdagar är viktiga för att elevrådet ska få med de verktyg de behöver.
- Det är positivt med ett miljöombyte då eleverna får lämna det operativa i skolan och fokusera på de frågor som diskuteras här och nu, säger Rektor Cecilia Axelsson som är delaktig under denna utbildning. Hon tycker att det har kommit upp många bra reflektioner och åsikter samt lösningar på de problemformuleringar som har tagits upp. Eleverna har på ett positivt sätt haft lätt att komma igång med diskussion och argumentation.

Rektor Cecilia Axelsson tycker att elevrådet visar ett stort engagemang och gruppen har lätt för att skapa diskussioner där alla får framföra sina åsikter.

Om man vill vara med i Elevrådet så är det en god idé att först börja som elevrådsrepresentant . När du är med i Elevrådet så får du en möjlighet att vara delaktig i skolans förbättringsarbete och du får med dig bra erfarenheter som du får användning för i både skolan och i det framtida yrkeslivet.

Nora Fält är Vice ordförande i Elevrådet och har alltid varit engegerad även på högstadiet. Hon berättar att hon vill nå ut till alla elever på skolan och vill att man ska förstå att alla kan vara med och påverka.
- Jag vill visa att vi finns för elevernas bästa och att vi arbetar för att alla ska ha det så bra som möjligt.
Hon säger också att det är väldigt roligt att vara med att förändra något som man inte tycker är bra och hon tycker att fler elever ska engagera sig.
Emma Svensson, som är vice sekreterare, berättar om de olika arrangemang som dom har jobbat med sista tiden, bland annat en Volleybollturnering som nyss ägt rum. Hon vill också förklara vikten av att alla elever engagerar sig på olika nivåer för att skolan ska kunna utvecklas på bästa sätt.
-Alla frågor är viktiga men för egen del så brinner jag lite extra för miljöfrågor, säger Emma.

Elevrådets stora önskan är att fler elever kommer till stormöterna. Detta för att elevrådet ska kunna ta del av alla åsikter och för att skapa en gemensam diskussion hur man ska kunna förbättra miljön på skolan.

Nora och Emma vill gemensamt förbättra skolmiljön för alla elever och har under dessa dagar lärt sig hur man driver frågor vidare i skolans värld.

Deltagande elever passade även på att njuta av den fantastiska utsikten vid sjön Sommen.
Bakre raden från vänster: Masoud Arazgani, Nora Fält och Otto Knutsson.
Främre raden från vänster: Erik Linnér, Vendela Somwall, Tova Perchun och Emma Svensson.
På bilden saknas: Josef Danielsson och Alice Liberg.