Det blir en annorlunda student 2020

Studenten på Holavedsgymnasiet kommer att äga rum lördagen den 13 juni.

Vi kommer inte kunna fira studentdagen på traditionellt sätt eftersom det i dagsläget inte är möjligt att samla fler än 50 personer på en och samma plats. Utspringet från skolan måste genomföras på ett annat sätt detta år. Det kommer inte heller vara möjligt att åka studentflak från skolan upp på Storgatan som traditionen bjuder. Ett sådant arrangemang skulle samla alltför många personer som vill ta del av festligheterna. Studentbal och karneval kan inte heller genomföras p.g.a. samma skäl som ovan.

Men under maj månad kommer skolledningen träffa representanter från avgångsklasserna för att tillsammans hitta trevliga former för en minnesrik studentavslutning. Många idéer har redan mailats både från elever och från skolans personal. Inom de ramar vi har för att utforma studenten kommer vi tillsammans hitta ett studentfirande 2020 på Holavedsgymnasiet som kommer att blir riktigt bra och som kommer att göra denna dag till ett minne för livet.

Denna information har skickats ut till alla avgångselever på morgonen den 22 april 2020. Under dagen kommer skolchef Cecilia Axelsson att berätta för tidningarna om studenten 2020 på Holavedsgymnasiet.

 

Cecilia Axelsson, skolchef Tranås kommun

Anders Berg, gymnasiechef Holavedsgymnasiet