De är på god väg att ETG-certifieras

Den senaste tiden har flitens lampa lyst på El- och energiprogrammet. Eleverna som går sista året på programmet är mitt uppe i de så kallade ETG-proven som visar vad eleverna har lärt sig under sina tre år.

Länken mellan skolan och branschen

Holavedsgymnasiets El- och energiprogram är ETG-certifierat vilket innebär att utbildningen kvalitetsäkras av ETG som finansieras av Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet. ETG kan ses som länken mellan företagen och skolan som arbetar för att stärka utbildningen. För elever som läser på en ETG-certifierad skola innebär detta en chans att göra slutprov som validerar den första, något som de flesta på El- och energiprogrammet valt att göra.
– Ja, varför ska man inte göra proven när chansen finns? säger David Ugrinovski under onsdagen då han är mitt uppe i sitt praktiska prov.
David och hans klasskompisar står vid väggar med olika elanordningar. De ska under 24 timmar, uppdelat på fyra dagar sätta ihop en elinstallation som kan ses som en miniatyr av vad man skulle kunna hitta i en lägenhet. David berättar att han tycker att småelektronik är mer hans grej så det här är verkligen en utmaning. Att de sätts på prov med en tidsram att hålla kan vara lite knepigt.
– När man tänker prov så blir det automatiskt stressigt, säger Nasim Rezaie. Han tycker att det hade varit bra att få jobba tillsammans eftersom de har olika kompetenser beroende på var de gjort sin APL. Nu får alla klara sig på egen hand.

Kontroll av praktiska provet

Under fredagen samma vecka kommer representanter från lokala elföretag och från ETG för att kontrollera arbetet som eleverna arbetat med. David Sjölén och Gert Dahlman från Midroc går igenom väggarna där elevernas arbeten sitter. De följer med stor noggrannhet en lista där de prickar av och gör anteckningar för att sedan komma fram till om eleverna klarat provet eller inte. David och Gert tycker att det är bra att El- och energiprogrammet på Holavedsgymnasiet är ETG-certifierat.
– Mest är det nog eleverna som vinner på det, men det är även bra för företagen då man vet de före detta elevernas kompetensnivå, säger David Sjölén.
Gert Dahlman berättar att de nybakade studenterna har klarat av första lärlingsperioden när de klarar av provet och kan gå på den andra perioden när de kommer ut i arbetslivet.

Värdefull feedback

Henric Andersson som representerar ETG är även han på plats under fredagen och understryker just att eleverna som tar examen från El- och energiprogrammet inte är fullfjädrade elektriker direkt efter gymnasiet.
– Det är viktigt att både eleverna och företagen vet om att eleverna genom slutproven validerar första lärlingsperioden, säger Henric.
För Henric blir dessa tillfällen extra viktiga då den feedback han får från branschrepresentanterna är viktiga för att kvalitetssäkra och utveckla ETG.
– När branschrepresentanterna kontrollerar de praktiska proven får vi samtidigt bra feedback och får till oss vad vi kanske behöver utveckla och förbättra, förklarar Henric.

Nöjda med sina programval

Trots att eleverna känner att de praktiska proven är en rejäl utmaning tycker de ändå om att jobba med elinstallationer. De är överens om att programvalet blev lyckat. Hamza Mohibi känner att han fick bra information inför gymnasievalet och att han visste vad han gav sig in på.
– Jag ville jobba praktiskt och framför allt att utbilda mig till elektriker, säger Hamza.
– Jag gillar att få arbeta på olika platser, vilket jag gjort på min APL. Jag tycker om att träffa nya människor, berättar Rahmatulla Hussaini.
Den sociala biten är en central del i yrket som även David Ugrinovski lyfter som en del som gör att arbetet blir roligare.
– Jag gillar samarbetet. När jag var ute på APL så jobbade vi tillsammans och då blir det både roligare och effektivare, förklarar David.

Här kan du läsa mer om El- och energiprogrammet!


Elektrikern David Sjölén från Midroc kontrollerar elevernas praktiska prov.

Elektrikern David Sjölén från Midroc kontrollerar elevernas praktiska prov. Foto: Anita Berlin

David Ugrinovski sitter framför en elinstallation och vänder sig mot kameran som är bakom honom

David Ugrinovski sitter framför sin elinstallation. Foto: Anita Berlin