Daniel Äljén kommer att jobba med yrkesintroduktion på Introduktionsprogrammet

Daniel ska få med eleverna på tåget

I slutet på maj började Daniel Äjlén sin projektanställning på Holavedsgymnasiet. Daniel ska i sitt projekt utreda möjligheterna att utveckla Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion.

Enligt prognoser kommer det att, både lokalt och nationellt finnas fler elever som inte är behöriga för ett nationellt program på gymnasiet. För att kunna möta upp ungdomar som saknar behörighet för gymnasiet satsar man på Holavedsgymnasiet på att utveckla skolans yrkesintroduktion, som ligger under Introduktionsprogrammen. Daniel Äljén gick in i projektet i slutet av maj och kommer att driva arbetet med att förbättra yrkesintroduktionen för att kunna ge de ungdomar, som saknar gymnasiebehörighet, en chans att kunna utbilda sig inom ett yrke. För en del handlar det även om att tillgodogöra sig gymnasiebehörighet och slutligen få en yrkesexamen.
   – Tyngdpunkten ligger att hjälpa dessa ungdomar så att de blir anställningsbara efter sin tid på Holavedsgymnasiet, säger Daniel Äjlén.

Daniel Äljén har tidigare arbetat på Lernia i Tranås som utbildningskonsult. Utifrån tidigare arbetslivserfarenhet lyfter han vikten av en god planering och struktur. Under projektet, som är förlagt på ett år, kommer Daniel tillsammans med rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare att lägga upp planen för yrkesintroduktion så att den passar elevernas behov.
    – Utbildningen måste vara välstrukturerad och individanpassad för att möta upp elevernas behov, säger Daniel Äjlén.