VO, Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet kan du utbilda dig till undersköterska. Som undersköterska arbetar du nära människor som behöver vård och stöd. Dina framtida vårdtagare kan vara drabbade av sjukdom, ha en funktionsvariation eller behöva hjälp vid hög ålder. De kan vara allt från nyfödda till kanske mer än 100 år. De kan befinna sig i sitt eget hem, på ett särskilt boende eller på sjukhus. De kan vara helt friska till mycket svårt sjuka.

Du har även möjlighet att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan där vidare studier kan leda till exempelvis sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut, polis mm.

På vård och omsorgsprogrammet får du bland annat läsa kurser som anatomi och fysiologi, omvårdnad, hälso- och sjukvård, social omsorg, psykiatri och funktionsförmåga och funktionsnedsättning. I de olika kurserna får du kunskaper för att kunna bemöta och kommunicera med människor i olika situationer. Du får lära dig om hälsa och livsstilens betydelse för människan och du får även lära dig att se vilka olika behov vårdtagare kan ha och hur du kan hantera detta. Vidare får du utveckla kunskaper om människokroppen, hur den fungerar och om olika sjukdomar. Du lär dig olika praktiska moment såsom sårvård, blodprovstagning, blodtrycksmätning mm. Undervisningen är varierande mellan teori, praktiska moment och studiebesök inom olika verksamheter. Efter utbildningen är du väl förberedd för ett arbete som undersköterska inom vård och omsorg.

Grundlägande berhörighet

Programmet ger behörighet till yrkeshögskola och du kan välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet.

Vård och omsorgscollege (VOC)

Vård och omsorgsprogrammet på Holavedsgymnasiet ingår i Vård och omsorgscollege vilket innebär att vår utbildning är certifierad och kvalitetssäkrad enligt nationell kvalitetsstämpel. Det innebär även att vi har ett nära samarbete mellan skola och arbetsgivare och fackförbund för att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg. För de elever som studerar hos oss innebär detta att de efter genomförd och godkänd utbildning får ett diplom som visar att de läst en kvalitetssäkrad utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din utbildning ingår minst 15 veckors APL. Du får vanligtvis göra APL under olika perioder. Du kan få vara inom äldreomsorg, sjukvård, rehabilitering/habilitering, psykiatrisk vård eller inom omsorgen för personer med funktionsvariation. Här får du möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper du fått i skolan. Under APL följer du arbetsplatsens tider, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

Kenya

Vård och omsorgsprogrammet på Holavedsgymnasiet har ett samarbete med en hjälporganisation som är verksam i Kenya. Detta innebär att några elever i årskurs 3 kan få möjlighet att genomföra några veckors APL inom organisationens hjälparbete för de fattiga och sjuka på plats i Nairobi och ute på landsbygden.

Kursöversikt


Kontakt

Therése Wall
Programansvarig
therese.wall@tranas.se
0140-685 29

Ida Segersson
Studie- och yrkesvägledare
ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Kursöversikt