VO, Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet  kan du utbilda dig till undersköterska. Du har även möjlighet att lägga till kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan där vidare studier kan leda till exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut m.m. 


Yrkesutgångar:

Stöd och omsorg

Inom denna yrkesutgång får du djupare kunskaper om människor med olika funktionsnedsättningar. Du får också kunskaper i hur du kan bemöta och behandla människor med olika behov på ett professionellt sätt. Du kan efter avslutad utbildning söka jobb som personlig assistent och arbeta på ett gruppboende m.m.

Hälso- och sjukvård

Inom yrkesutgången får du djupare kunskaper om hur man förebygger, lindrar symtom och behandlar inom vård och omsorg. Du kommer att få arbeta praktiskt med medicintekniska uppgifter som blodprovstagning och syrgashantering m.m. Du kan efter avslutad utbildning söka jobb på sjukhus eller inom kommunens vårdverksamheter.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din utbildning ingår minst 15 veckors APL. Du får vanligtvis göra APL under olika perioder. Du kan få vara inom äldreomsorg, akutsjukvård, rehabilitering/habilitering, psykiatrisk vård eller inom handikappomsorgen. Här får du möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper du fått i skolan. Under APL följer du arbetsplatsens tider, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

Kursöversikt


Kontakt

Camilla Wernersson
Programansvarig
camilla.vernersson@tranas.se
0140-685 29

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare
inger.johansson@tranas.se
0140-685 04

Kursöversikt

 

Vård- och omsorgsprogrammets programblad som pdf