Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är för dig som har ett intresse för teknik. Utbildningen ger dig mycket bra förutsättningar för att studera vidare då det är ett högskoleförberedande program. Du kommer även att möta problemfrågeställningar inom olika teknikområden där matematik är verktyget för att lösa dem.

Inriktningar

Design och produktutveckling är en inriktning som ger dig utrymme för din kreativitet. Inriktningens kurser är planerade för att ge dig kunskap om allt från idéstadiet till färdig produkt. De gemensamma kurserna är bild och form, CAD, design och konstruktion.

Information- och medieteknik är teknikprogrammets andra inriktning och är en datainriktning som vänder sig till dig som har datorer som stort intresse.

Framtiden

Att studera på teknikprogrammet ger dig en grund för vidare studier på högskola eller universitet, vilket kan leda till arbete som civilingenjör, arkitekt eller designer.


Frågor om programmet?

Martina Norberg
Lärare i teknik, matematik
martina.norberg@tranas.se
Telefon: 0140-685 24

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare
inger.johansson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04