Samhällsvetenskapsprogrammet

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper för vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle. Det finns två inriktningar på programmet, beteendevetenskap och samhällskunskap. Första året läser alla elever samma kurser.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen ger kunskap om människors utveckling och ger förståelse för hur människor agerar i olika sociala situationer. Inriktningen ger fördjupade studier inom pedagogik, psykologi och sociologi. Delar av utbildningen innehåller kreativa och praktiska moment. Våra elever har, bland annat, planerat och organiserat en dag för alla elever på samhällsvetenskapsprogrammet för att stärka programidentiteten.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Inriktningen ger kunskap om mediernas roll i samhället och hur man kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du undersöker även hur media påverkar vår omvärldsuppfattning. Du får jobba både teoretiskt och praktiskt där du skriver, redigerar texter och får lära dig om layout. Vi har tidigare jobbat med en skoltidning där eleverna får planera och genomföra detta projekt.

Inriktning Samhällsvetenskap

Denna inriktning ger dig fördjupad förståelse inom samhällskunskap, religion, geografi och historia. Du utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt presentera dina resultat. I inriktningen jobbar du i olika projekt, bland annat ett där du får studera natur och kultur i din närmiljö. Vi deltar sedan flera år tillbaka i Ungdomens riksdag där du får möjlighet att vara riksdagsledamot för en dag. Du får jobba aktivt med källkritik och vetenskapliga metoder, vilket ger en bra grund för forskning och högskolestudier.

Många öppna dörrar

Samhällsprogrammet ger dig många yrkesmöjligheter oavsett vilken inriktning du läser. Du kan till exempel bli: lärare, statsvetare, polis, jurist, fastighetsmäklare, personalchef, psykolog, socionom eller behandlingsassistent - bara för att nämna några.

Kursöversikt