Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper för vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle.

Inriktningar

Inför årskurs två börjar du läsa dina inriktningkurser. På Holavedsgymnasiet finns det två inriktningar:

Inriktningen beteendevetenskap ger kunskap om människors utveckling och ger förståelse för hur människor agerar i olika sociala situationer. Inriktningen samhällsvetenskap ger dig fördjupad förståelse inom samhällskunskap, religion, geografi och historia.

Projekt på programmet

Samhällsinriktningen har jobbat upp ett samarbete med en gymnasieskola i Sarajevo.  I inriktningkurserna har vi, bland annat jobbat med kriget på Balkan och våren 2015 kunde vi ta med våra elever till Bosnien-Hercegovina för att studera hur ett land jobbar för att återuppbygga ett samhälle.

Framtiden

Många av våra elever på SA har gått vidare och utbildat sig till yrken så som polis, lärare, diplomat, socionom, sjuksköterska, forskare, präst, personalchef, jurist och ekonom.


Frågor om programmet?

Catarina Månsson
Lärare i samhällsvetenskap, matematik och
geografi
catarina.mansson@tranas.se
Telefon: 0140-685 34

Britt-Marie Rolf
Studie- och yrkesvägledare
britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12