Naturvetenskapsprogrammet – Utbildningen som ger dig kunskapsbredd

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig breda kunskaper som du har glädje och nytta av, vad du än väljer att göra i livet. Programmet är en av de gymnasieutbildningar som ger dig flest möjligheter till fortsatta studier inom högskola och universitet.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen ger både djup och bredd i de naturvetenskapliga ämnena.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen möjlighet att kombinera de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena.

Varför NA?

Vi kan inte förneka att det krävs en hel del jobb att läsa på NA-programmet men har du intresse för naturvetenskap, har du alla möjligheter att ta till dig undervisningen. Vi varvar teori och laborationer för att studierna ska bli både spännande och roliga. På NA-programmet har du möjlighet att läsa mer matematik än på något annat program, vilket gör att du inte bara lär dig räkna, utan faktiskt också förstår matematiken.

På NA-programmet kan du också välja till kurser inom estetiska ämnen, idrott och språk inom ramen för det indivuella valet.

Efter gymnasiet

Våra före detta NA-elever har valt yrken som: läkare, byggnadsingenjör, meteorolog, psykolog, optiker, miljöingenjör, tolk, entreprenör, pilot, journalist, landskapsarkitekt, lärare, veterinär, arkeolog, farmaceut, tandläkare, djursjukvårdare, biolog, sjukgymnast, industridesigner, barnmorska, jurist, ekonom, civilingenjör, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker

Kursöversikt