Industritekniskaprogrammet – Kursöversikt

Gymnasiegemensamma kurser

600 p

Engelska steg 5

100p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p


Programgemensamma karaktärskurser

400 poäng

Industritekniska processer

100 p

Människan och industrin 1

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p


Inriktningskurser

Produkt- och maskinteknik 300 poängDatorstyrd produktion 1

100 p

Produktionsutrustning 2

100 p

Produktutveckling 1

100 p


Svetsteknik 400 poängKälsvets 1

100 p

Produktutveckling 1

100 p

Svets grund

100 p

Tillverkningsunderlag 1

100 p


Programfördjupning 800-900 poäng

Det finns kurser som ger ytterligare fördjupning inom den valda inriktningen. För varje yrkesutgång finns kurser som ger dig god kompetens. Gymnasieexamen inom programmet ger dig behörighet till yrkeshögskola.

Du kan också välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola. Denna behörighet sker inom ramen för programfördjupning och det individuella valet.

Individuellt val 200 poäng

Oavsett vilket program du går så väljer du 200 poäng som individuellt val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet eller som ger dig meritpoäng inför högskolestudier.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 15 veckor

Du som väljer ett yrkesprogram kommer att få vara ute på en arbetsplats där en viss del av din utbildning sker.


Tillbaka till programbeskrivning

Kontakt

Erik Fång
Programansvarig
erik.fang@tranas.se
0140-685 44

Britt-Marie Rolf
Studie- och yrkesvägledare
britt-marie.rolf@tranas.se
0140-685 13


Programbeskrivning