Gymnasiesärskolan – Individuella programmet

IAIND är ett fyraårigt program som anpassas individuellt efter varje elevs behov och förutsättningar.

I en trygg studiemiljö får eleven en god grund inför vuxenlivet. Vi ger eleven möjligheter till personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi förbereder eleven för en meningsfull sysselsättning, aktiv fritid och ökad självständighet inom det egna boendet. 

Programmets ämnesområden

På det individuella programmet finns det sex olika ämnesområden.

Estetisk verksamhet

Hem- och konsumentkunskap

Natur och miljö

Språk och kommunikation

Individ och samhälle

Idrott och hälsa

(Dessa ämnesområden betygsätts inte)

Arbetssätt

Utifrån elevens önskemål och förutsättningar får eleven möjlighet att göra praktik inom olika branscher, både inom privata företag och inom kommunal verksamhet.

Eleven får en individuell studieplan upprättad och får med sig ett omdöme vid avslutad skolgång. Genom att vi arbetar med en liten undervisningsgrupp är närheten till dig och de andra eleverna stor.

Här kan du se Skolverkets film om Individuella programmet


Frågor om programmet?

Christina Hallström
Specialpedagog och studie- och yrkesvägledare på Individuella programmet inom Gymnasiesärskolan

christina.hallstrom@tranas.se
Telefon: 073-10 97 314