Försäljning- och serviceprogrammet – Vi följer utvecklingstrenden, var en del av framtiden

Om programmet

Bor det en säljare i dig, lockas du av tanken att driva eget företag, arbeta med service, försäljning och ledarskap? Vill du bli framtidens entreprenör? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet rätt val för dig!

Med eleven i centrum skapar vi förutsättningar för personlig utveckling och anställningsbarhet. Vi har egna lokaler som gör att vi blir en liten skola i skolan. 

Programmets profil i Tranås

Du får utveckla dina kompetenser tillsammans med klasskamraterna för att bli förberedd att arbeta med olika projekt under din skoltid. Utbildningen förbereder dig så att du blir anställningsbar eller förberedd för fortsatta studier. 

Kompetenserna som du utvecklar är samarbete, projektledning, kommunikation, service, entreprenörskap. Dessa kompetenser har du sedan glädje av då vi arbetar med egen butik, Second Sport, APL (arbetsplatsförlagd lärande), UF (Ung Företagsamhet) och skapa webbshop.

Vi har ett nära samarbete med Tranås näringsliv i så väl APL- som UF- frågor men också för att ni ska få möjlighet att möta branschfolk.

Under 18 veckor får du chansen att tillämpa dina kunskaper ute på företag, genom APL vilket kan leda till sommarjobb eller fortsatt anställning. Under årskurs 2 får du chansen att driva ett riktigt företag inom Ung företagsamhet (www.ungforetagsamhet.se). Sista året har du möjlighet att förlägga fem av dina APL-veckor utomlands, inom EU.

Stor valmöjlighet

Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som krävs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen. 

Utbildningen ger dig färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, kommunikation och marknadsföring, kundservice samt affärsutveckling. Utbildningen ska vidare utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande och förbereda dig för karriärutveckling inom handelsbranschen.


Kursöversikt


Vill du utforska Yrkeskartan och se vilka möjligheter som finns inom Handel? Besök Karriär i Handelns Yrkeskarta!

Frågor om programmet?

Ewa Sätermo
Programansvarig
ewa.satermo@tranas.se
Telefon: 0140-685 30

Ida Segersson
Studie- och yrkesvägledare
ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Kursöversikt