Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av ekonomi och juridik. Programmet är högskoleförberedande och ger dig en bred utbildning.Kunskap i ekonomi och juridik ger dig bra förutsättningar för framtiden; den lämpar sig bra för dig som vill läsa vidare på universitet eller högskola, ger dig goda arbetsmöjligheter direkt efter gymnasiet och ger en god allmänbildande grund. På ekonomiprogrammet finns det två inriktningar att välja på.

Programmets inriktningar

Ekonomiinriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden så som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig även färdigheter att starta och driva ett eget företag.

Juridikinriktningen ger dig inblick i rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Här får du även god kunskap i affärsjuridik.

Du kan även genom ditt individuella val (kurser som du kan välja till) läsa mer ekonomi om du valt inriktningen juridik  eller tvärtom, för att skaffa en bred grund att stå på.

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet finns det många vägar att gå för att nå ditt mål. Av våra elever har de gått vidare till högskola eller universitet för att studera vidare till bland annat socionom, jurist, ekonom och polis. Det finns även många Yrkeshögskoleutbildningar inom ekonomi, så som marknadsföring och redovisning.

Här kan du se Skolverkets film om Ekonomiprogrammet

 

Frågor om programmet?

Ursula Åsen
Lärare i juridiska kurser
ursula.asen@tranas.se
Telefon: 0140-685 41

Ing-Marie Höglund
Lärare ekonomiska kurser
ing-marie.hoglund@tranas.se
Telefon: 0140-685 82

Alfons Dahlgren
Studie- och yrkesvägledare
alfons.dahlgren@tranas.se
Telefon: 0140-68 513