Barn- och fritidsprogrammet

På denna utbildning utvecklar du kunskaper och färdigheter för att arbeta inom pedagogiska och sociala verksamhetsområden samt fritids- och friskvårdssektorn. Vi erbjuder moderna arbetssätt som inriktas mot problemlösning och stimulerar till handlingsberedskap. Du läser beteendevetenskapliga ämnen med praktisk tillämpning. Hos oss får du en bred grundutbildning mot skola, hälsa, kultur och fritid, för människor i alla åldrar.

Utökad berhörighet

Genom att välja högskoleförberedande kurser inom ramen för programfördjupning och det individuella valet breddar du dina möjligheter inför framtida yrkesval. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program men som ger möjlighet till vidare studier på högskolan.

Programmets inriktningar

Du kan välja mellan inriktningarna Pedagogiskt arbete. Dessa inriktningarna betonar det pedagogiska ledarskapet utifrån autentiska lärsituationer, utomhuspedagogik, feedback och utvärdering.

Friluftsaktiviteter som vandring, kanot och fjällvandring är vanliga inslag på Barn- och fritidsprogrammet. Dessa aktiviteter skapar sammanhållning och gemenskap mellan lärare och elever.

 

 

Här kan du se Skolverkets film om Barn- och fritidsprogrammet: 

Frågor om programmet?

Cristina Persson Golander
Lärare i naturkunskap, idrott och hälsa
cristina.persson.golander@tranas.se
Telefon: 0140-685 48

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare
inger.johansson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04