Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet utvecklar kunskaper och färdigheter för att arbeta inom pedagogiska och sociala verksamhetsområden samt arbete inom fritids- och friskvårdssektorn. Vi erbjuder moderna arbetssätt som inriktas mot problemlösning och stimulerar till handlingsberedskap. Eleverna läser beteendevetenskapliga ämnen med praktisk tillämpning. Hos oss får du en bred grundutbildning mot skola, hälsa, kultur och fritid, för människor i alla åldrar.

Utökad berhörighet

Programmet ger behörighet till yrkeshögskola och även högskoleförberedande kurser kan väljas till, vilket ger dig en högskolebehörighet.

Programmets inriktningar

Du kan välja mellan inriktningarna fritid- och hälsa och pedagogiskt arbete. Vi erbjuder inriktning socialt arbete beroende på elevunderlag. Inriktningen fritid och hälsa ger yrkesutgång till sim- och sporthallspersonal och personlig tränare. Inriktningen pedagogiskt arbete ger yrkesutgång till barnskötare och elevassistent. Inriktningen socialt arbete ger yrkesutgång till personlig assistent. Alla inriktningarna betonar det pedagogiska ledarskapet utifrån autentiska lärsituationer, utomhuspedagogik, feedback och utvärdering, PBL-inspirerat arbetssätt, analys och reflektion med ämnesplaner och kunskapskrav i fokus.

 

Här kan du se Skolverkets film om Barn- och fritidsprogrammet

 

Frågor om programmet?

Cristina Persson Golander
Lärare i naturkunskap, idrott och hälsa
cristina.persson.golander@tranas.se
Telefon: 0140-68 548

Alfons Dahlgren
Studie- och yrkesvägledare
alfons.dahlgren@tranas.se
Telefon: 0140-68 513