Övergång till distansundervisning

Vid dagens presskonferens meddelades att alla gymnasieskolor kommer att övergå till distansundervisning. Beslutet träder i kraft på måndag 7 december och gäller fram till den 6 januari 2021.

Läs mer på

Regeringens hemsida

Folkhälsomyndigheten hemsida

Beslutet innebär för Holavedsgymnasiet att huvuddelen av eleverna kommer att övergå till distansundervisning från och med 7 december. Undantag kommer enligt regeringens beslut i vissa fall att vara möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen. Anledningen är att gymnasiesärskolans elevgrupp har stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler.

Info till elever!

  • Från och med fredag 4/12 kommer ytterligare information till enskilda klasser att gå ut via SchoolSoft från rektor och lärare.
  • Du som under dessa veckor inte har undervisning på plats men samtidigt har behov av att äta i skolans matsal meddelar du din mentor detta.
  • Under fredagen behöver samtliga elever hämta nödvändigt material från skolan för att kunna delta i undervisningen på distans. Skolan kommer dock att hållas öppen om någon behöver hämta något ytterligare fram till terminens slut.
  • Elever i år 3 skall redan imorgon fredag ta ner allt julpynt från skåp och uppehållsutrymmen för att möjliggöra städning under juluppehållet.
  • Det är viktigt att ni håller er informerade och har en god kontakt med era mentorer och undervisande lärare. Lektioner sker enligt schemat. Personal på skolan finns tillgänglig för frågor som dyker upp. Tveka inte att ta kontakt med oss om det är någonting ni behöver hjälp med. Kontaktuppgifter till skolpersonal finns i SchoolSoft och på skolans hemsida.
  • Vi vill också poängtera vikten av att alla elever följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden!