Anpassningar för att minska smittspridning

Skolan har genomfört följande anpassningar

 • Ökat avstånd mellan sittplatser i aulan, cafeterian, matsalen, studiehallen, biblioteket och personalrummen
 • Affischer och golvmarkeringar
 • Schemaläggning lunchtider
 • Undvika om möjligt större elevsamlingar
 • Avstå aktiviteter som samlar många (kvällsinfo, Öppet Hus mm.)
 • Undervisning utomhus om möjligt
 • Uppmana eleverna till rast utomhus
 • Undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt
 • Eftersträva god handhygien – handsprit i datasalar och i kaféet
 • Tillgång till tvål och vatten
 • Extra grundlig städning av skolans lokaler
 • Prata med våra elever om pandemin och hur man skyddar sig

Det är viktigt att alla respekterar de anvisningar som finns uppsatta i skolans lokaler för att skydda varandra!

coronaanpassningar