Distansundervisning för gymnasieelever

Besked om att Sveriges gymnasieskolor succesivt går från fjärr- till närundervisning kom den 21 januari. Efter samtal och avstämning av smittoläget med regionens smittskydd får huvudmannen i respektive kommun fatta beslut om vilken väg man väljer.

Som vi alla förstår så krävs det viss omställningstid för att försöka göra så mycket rätt som möjligt. I detta skede så planerar vi upp för veckorna fram till sportlovet. Hur undervisningen kommer att se ut under perioden vecka 8-13 återkommer vi om längre fram.

V4 (25/1 – 29/1)

På platsundervisning för gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen, elever med särskilda behov, praktiska moment på yrkesprogrammen, moment i kurser för samtliga program – där stora behov finns (nytt).

Övriga elever fortsätter med distansundervisning.

V5 (1/2 – 5/2)

På platsundervisning för gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen, elever med särskilda behov, praktiska moment på yrkesprogrammen, moment i kurser – där starka behov finns (nytt).

Åk3 tillbaka till skolan.

Övriga elever fortsätter med distansundervisning.

V6 (8/2 - 12/2)

På platsundervisning för gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen, elever med särskilda behov, praktiska moment på yrkesprogrammen, moment i kurser för samtliga program – där starka behov finns (nytt).

Åk3 tillbaka till skolan.

Övriga elever fortsätter med distansundervisning.

V7 (15/2 – 19/2)

SPORTLOV


Läs mer på:

Regeringens hemsida

Folkhälsomyndigheten hemsida