Elever

Utbildning för elevrådet

Under tisdagen den 8 mars åkte elevrådet tillsammans med med representanter från personalen och rektor, Cecilia Axelsson till Lugnalandet för en tvådagarskonferens. Eleverna fick lära känna varandra bättre och måla upp sin vision för Holavedsgymnasiet.

Varje år åker elevrådet tillsammans med lärare och rektor på utbildning. När den nya elevrådstyrelsen är tillsatt är det dags att blicka framåt för att se hur det kommande året ska se ut. Vid utbildningen deltar även den gamla styrelsen och delar med sig av sina erfarenheter. Arbetet kring elevinflytande är viktigt och det kräver att eleverådet får de verktyg de behöver.

De deltagande eleverna fick i mindre grupper diskutera sina visioner för året och även titta på de styrdokument som styr skolans uppdrag. Under onsdagen fick eleverna presentera resultatet av sina diskussioner. Här lyfte eleverna arbetet kring integration och hur de skulle vilja att skolan arbetar med detta.

Elevrådet på konferens