SYV:are lärde sig mer om HV och IN

Den 7 januari bjöd lärarna på Hantverksprogrammet och Industritekniska programmet in studie- och yrkesvägledare från både Tranås och kranskommunerna för att berätta mer om utbildningarna och vägarna att gå efter gymnasiet.

Den 7 januari var eleverna på Holavedsgymnasiet friställda på grund av studiedagen. För lärarna på Hantverksprogrammet och Industritekniska programmet blev detta ett bra tillfälle att bjuda in grundskolornas studie- och yrkesvägledare i både Tranås och kranskommunerna för att berätta mer om dessa utbildningar.
– Vi ser idag att man i näringslivet skriker efter utbildad arbetskraft inom våra områden, men vi är rädda att eleverna i årskurs nio missar vilka möjligheter det finns inom branschen, förklarar Jonas Andersson som undervisar på Hantverksprogrammet.
Jonas hänvisar till träindustrins undersökningar som visar att det kommer att behövas anställa nästan 6 000 personer inom de fem kommande åren föra att tillgodose behovet.
Staffan Andersson som undervisar på Industritekniska programmet ser samma problematik.
– Det finns ett stort behov av personal som kan jobba med CNC och montering, något som märks på elevernas anställningsbarhet. Det är inte helt ovanligt att eleverna tillfrågas under APL:en om de kan tänka sig att jobba på det företag de gör sin APL, säger Staffan Andersson.

Dagen för studie- och yrkesvägledarena blev allt annat än en stillasittande informationspass. Istället fick de testa på olika moment inom utbildningarna för att få en klarare bild av vad det egentligen är som eleverna får göra på programmet.
– Det här ger bra information när vi ska vägledarna och så vet vad man verkligen gör på programmet, Ida Segersson som är studie- och yrkesvägledare på Junkaremålsskolan.
I framtiden hoppas även lärarna på programmet att fler tjejer vill söka sig till Hantverksprogrammet och Industritekniska programmet.

Vill du läsa mer om Hantverksprogrammet? Tryck här!
Vill du veta mer om Industritekniska programmet? Tryck här!

Jonny Andersson visar Ida Segersson och Jenny Aakul hur man bockar och svetsar plåt. Foto: Stefan Carlswärd

Jonny Andersson visar Ida Segersson och Jenny Aakul hur man bockar och svetsar plåt. Foto: Stefan Carlswärd