Stefan är på plats som rektor på IM

I förra veckan startade Stefan Carlswärd sin nya tjänst på Holavedsgymnasiet som rektor på Introduktionsprogrammen. Mycket är nytt, men Stefan har många år i ryggen med erfarenhet som passar just på IM.

Stefan Carlswärd är bosatt i Tranås men har under sin karriär pendlat till Linköping. Under tjugo år arbetade han på Valla Folkhögskola där han tog på sig olika roller under årens lopp.

– Folkhögskolor har ofta flera olika linjer, och på Valla är Allmän linje den största. Där jag var mest verksam, både som lärare och senare som linjeföreståndare och studierektor, berättar Stefan Carlswärd.

Under sina tjugo år på Valla jobbade Stefan mycket med den elevgrupp som idag kan hittas på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Han tycker att det är ett spännande arbete, vilket ledde till att han sökte förstelärartjänsten på Folkungaskolan i Linköping inom Matte/NO på Språkintroduktion.
– Vi utvecklade och beslutade hur NO-undervisningen i Linköpings kommun skulle se ut, så att alla elever läste ungefär samma saker, säger Stefan.
Det arbetet underlättade senare för skolorna om omflyttningar skedde. Då visste lärarna vilken kunskap eleverna hade med sig från den gamla skolan.

Stefan Carlswärd ser nu fram emot att få komma igång som rektor på Introduktionsprogrammen och då han gillar utmaningar tycker han att det ska bli intressant. Han tror på att en öppenhet och att skapa nya möten för att synliggöra vad man arbetar med på programmen. Han berättar utifrån tidigare erfarenhet att många inte känner till hur och vad man gör och hur man studerar på Introduktionsprogrammen. Att berätta mer är en del i integreringen som Stefan tycker är viktig.
– Vi som personal är viktiga när det gäller att informera om Språkintroduktion och skapa naturliga kontaktytor och mötesplatser med svenska elever. Förhoppningen är att man hittar samarbeten som blir en naturlig del för att integrera Introduktionsprogrammet i skolan, säger Stefan.

Skolutveckling är något som ligger Stefan varmt om hjärtat och var en av anledningarna till att han sökte tjänsten som rektor. Han menar att det är lite speciellt att arbeta med Språkintroduktion
– Introduktionsprogrammet Språkintroduktion som snabbt blivit det största av de fem programmet är fortfarande väldigt nytt och komplext och det är mycket nytt som vi stöter på. På min förra arbetsplats sa vi att vi bygger vägen samtidigt som vi går på den och det är inte alltid det blir rätt, men det viktiga är att man hela tiden jobbar mot att förbättra det som inte är bra, konstaterar Stefan Carlswärd.

Vill du läsa mer om Introduktionsprogrammen? Tryck här!