Elvira Lifström har just avslutat sin APL på Inne

Spännande på första APL-platsen

Under två veckor har eleverna i årskurs ett på Handels- och administrationsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet varit ute på praktik för att känna på yrket de ska förberedas för. Mycket nytt och många är nöjda med sitt arbetsplatsförlagda lärande.

Under två veckor har eleverna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet fått testa sina vingar inom det arbetsplatsförlagda lärandet. De har fått testa på yrket och Anette Wissing, lärare på Handels- och administrationsprogrammet, har fått mycket positiv respons när hon har varit ute och besökt de olika APL-platserna.

Elvira Lifström, Hanna Stenwall Söderqvist och Khaled Sedki är tre elever som varit mycket nöjda med sina praktikplatser. Elvira har gjort sin första arbetsförlagda period på butiken Inne där hon har trivts med uppgifterna.
   – Jag har fått göra så många olika saker! berättar Hanna Lifström.
   Att hon har fått känna på hur det är att jobba i butik är något hon tycker har varit både kul och intressant. Hon säger att detta ger en bra inblick, något som är viktigt med tanke på den utbildning hon har valt.
   Hanna Stenwall Söderkvist har varit på Coop där hon trivts och tycker sig ha utvecklats.
   – Det är bra att vi får gå ut så här tidigt för då får man en annan bild av hur programmet kommer att vara sen. Och så har jag lärt mig jättemycket saker, säger Hanna.

På Atteviks hittar vi en annan nöjd handelselev. Khaled Sedki uttrycker, precis som sina andra klasskompisar, att det har varit en mycket spännande APL-period. Han har fått testa på många olika göromål och mest nöjd över är att han har fått ta mycket ansvar.  
   – Kundkontakten är så viktig, säger Khaled och berättar om hur viktgt det är att man får öva sig på detta.

Efter lovet är det åter dags för eleverna komma tillbaka till Holavedsgymnasiet med nya erfarenheter i bagaget och mer insikt i branschen.

Vill du läsa mer om Handels- och administrationsprogrammet? Tryck här!
Vill du läsa mer om Restaurang- och livsmedelsprogrammet? Tryck här

Hanna Stenwall Söderqvist bygger gavlar på sin APL-plats Coop

Hanna Stenwall Söderqvist bygger gavlar på sin APL-plats Coop

Khaled Sedki tillsammans med Oscar Tengbom, säljare på Atteviks

Khaled Sedki tillsammans med Oscar Tengbom, säljare på Atteviks

Anette Wissing besöker Elvira Lifström på Inne för att prata om APL-perioden

Anette Wissing besöker Elvira Lifström på Inne för att prata om APL-perioden