Johanna Träff Jonsson, Oscar Wild, Karim Saab, Josef Klint och Emil Gustafsson har lagt sina röster.

Skolval 2018

Just nu pågår röstningsprocessen på skolan. Alla elever ges möjlighet att lägga sin röst på något av de partier som kandiderar. Vissa tycker att valet är svårare än andra men de flesta är eniga om hur viktigt det är att rösta.

Under två dagar har eleverna på Holavedsgymnasiet fått möjlighet att rösta i årets Skolval. Ett val som ger elever i Sverige chansen att visa vad dom tycker. Rösterna räknas och ett valresultat släpps. I förra Skolvalet, år 2014, röstade över en halv miljon elever i Sverige.

Skolvalet är en chans att undersöka demokratin och i måndags hölls en debatt mellan de olika partierna i aulan på skolan. Lasse Johansson, som ledde debatten, formulerade frågor till partiernas representanter och såg till att tiden fördelades någorlunda lika mellan debattdeltagarna.

Vid skolans entré fann jag fem elever som har röstat i årets Skolval för att dom tycker att det är viktigt att använda sin röst och påverka valresultatet.
–Om man inte röstar så kan man inte klaga på de som bestämmer anser Karim Saab.
Alla fem lyssnade på Måndagens debatt men tycker inte att den ändrade deras syn på partierna. Dom reflekterar över att det pågick en del pajkastning mellan representanterna och oviljan att inte besvara frågan som ställdes utan istället använda motfrågor till partimotståndarna.

Johanna Träff Jonsson berättar om de kontroversiella åsikter som vissa partier hade men det var redan var sådant som hon kände till och hon var inte osäker när hon gjorde sitt val.

Eleverna disskuterar vidare om påverkan av föräldrarnas åsikter är stor och ifall man kanske till och med väljer samma parti som sina familjemedlemmar men detta håller de inte med om alls. Dom tror däremot att många tyvärr inte pratar så mycket politik hemma av olika anledningar och att det därför är bra att valet blir uppmärksammat även i skolan. De berättar om att valämnet är hett just nu och att de i flera ämnen pratar politik men att de också gärna snackar om valet på rasterna. Vissa lite mer än andra säger Josef Klint och blickarna vänds mot den mest engagerade i gruppen som i samma ögonblick bryter ut i skratt.

Foto: Milou Areland

Det snackas mycket politik på skolan just nu både på lektionstid och utanför.

Partirepresentanter samlades för debatt i aulan i måndags under ledning av Lasse Johansson.