De stipendiebelönade bidragen, Holavedsidén 2015

De stipendiebelönade bidragen, Holavedsidén 2015

Skicka in bidrag till Holavedsidén

Nu har eleverna på Holavedsgymnasiet chansen att få stipendium för årets bästa uppfinning. Vinnarna kommer att koras vid Studentkarnevalen. Här hittar du all nödvändig information.

1. Tävlingsuppgift: Att utforma en produkt, en idé eller en tjänst som kan produceras i Tranåsregionen (Höglandet). Det inlämnade bidraget skall vara skriftligt och bestå av en beskrivning i ord, kompletterad med skiss, bild, ritning eller modell.

2. Tävlingen är öppen för alla elever vid Holavedsgymnasiet i Tranås

3. Tävlingsperiod: 4/4-26/4.

4. Tävlingsbidrag kan lämnas in av enskild elev eller av grupp. Varje inlämnat bidrag bedöms för sig. Tävlingsbidragen skall vara inlämnade på skolans expedition senast den 24 april kl. 12.00.

5. Inlämnat bidrag förses med ett nummer mot inlämningskvitto. Slutet kuvert med namn, klass, telefonnummer, och om flera elever gemensamt lämnar bidrag även namn på kontaktperson, skall medfölja (öppnas efter bedömning).

6. Det är tillåtet att lämna in flera bidrag per elev/grupp.

7. Alla inlämnade bidrag registreras och behandlas strikt konfidentiellt. När juryn har avslutat sin bedömning återlämnas alla inlämnade förslag till förslagsställarna. Inlämnade bidrag som inte hämtats ut före skolavslutningen innevarande år tillfaller Holavedsgymnasiet.

8. Juryn består av representanter för gymnasieskolan, Tranås idéutveckling, TRIUV, och Swedbank. Juryns beslut kan inte överklagas.

9. Stipendiesumman är 10 000 kronor. 10. Den klass som lämnat in flest bidrag får tårta! 11. Ett extra stipendium ur Dick Birgerssons minnesfond delas ut.