Så ska alla med - studiedag om inkludering

Måndagen inleddes för personal i grund- och gymnasieskola i Holavedsgymnasiets aula. Studiedagens tema kom att handla om hur skolan ska främja en inkluderande lärmiljö för att nå så goda resultat som möjligt.

Holavedsgymansiets aula var fylld till bredden med personal från både grund- och gymnasieskola när terminens första studiedag inleddes. På scen fanns Malin Lindberg, ny skolutvecklare, på plats för att presentera sig själv och tala om kommunens skolvision om att alla ska med när det kommer till skolans måluppfyllelse. I höst kommer cirka 3 200 elever vara inskrivna i skolan i Tranås kommun och Malin Lindberg lyfte frågan om hur vi ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga, uppleva välbefinnande och glädje för att uppnå målen. Malin menade att en inkluderande lärmiljö kunde vara ett av svaren och detta var även studiedagens tema.

Elisabeth Persson från Högskolan i Borås kom för att berätta mer om sin forskning om inkluderande undervisning. Hon berättade om sina studier av Nossebro skola i Essunga där hon, tillsammans med Bengt Persson, undersökt hur en skolan som i SKL:s öppna jämförelser legat längst ner, men under en treårsperiod klättrat upp och blivit en av de grundskolor som klarat sig bäst i SKL:s öppna jämförelser. Svaret som de hittade var inkluderande undervisning, vilket stärkte elevernas tilltro till sin egen förmåga och även tilliten till sina lärare.

Efter föreläsningen fick pedagogerna sitta i grupper och diskutera vad inkluderande undervisning innebär och hur man rent praktiskt arbetar med detta i kommunen.

Även Peter Tuvberger fanns på plats och lyfte, bland annat, kommunens IT-utveckling inom skolan och hur den nationella IT-strategin kan påverka personal i skolan.
– Vi ska inte se det som att datorer ska ersätta personal utan vara ett komplement i undervisningen, säger Peter Tuvberger.

Vill du läsa mer om kommunens IT-utveckling? Tryck här!