Annika Fasth är ny rektor på Holavedsgymnasiet

Ny rektor för IM på plats

Den förste april började Annika Fasth som rektor för Introduktionsprogrammet på Holavedsgymnasiet. Hon ser med spänning fram emot att få sätta sig in i skolans verksamhet.

Annika har en brokig bakgrund som kommer att komma väl till hands när hon axlar sin nya roll. Hon började yrkesbanan som grundskollärare i Boxholm där hon fortbildade sig och breddade sin kompetens med idrottslärarbehörighet. Hon intresserade sig mycket för svenskämnet och fortsatte fortbildningen med sva-studier (svenska som andraspråk). I och med det steget sökte hon sig till Tranås för att jobba som SFI-lärare på Västra Vux. När behovet av förberedelseklasser växte allt större sökte Annika tjänsten som samordnare för förberedelseklasserna, vilket i sin tur ledde till tjänsten på Holavedsgymnasiet.
   – Jag är enormt tacksam för tålamodet och generositeten som Tranås Kommun visat, då jag kunnat samköra samordnartjänsten och rektorsposten under en övergångsperiod, förklarar Annika Fasth.

Det blir Annikas första tjänst på gymnasiet, men hon känner sig lugn då hon har fått en bra introduktion av kollegorna.