Natalie ska starta upp miljöprojekt på skolan

Natalie Karlsson som läser fjärde året på programmet Administration, handel och varuhantering är i full gång med att dra i gång ett miljöprojekt i skolan. Hennes fokus kommer att ligga på att samla in pant – men också att informera om miljöfrågan ute i klasserna.

Som ett bidrag till tävlingen Klimatspåret har Natalie Karlsson arbetet fram ett projekt med fokus på att ta vara på allt pant på Holavedsgymnasiet. Med hjälp av projektet hoppas hon på att samla in så mycket pengar som möjligt, som sedan ska skänkas till Naturskyddsföreningen.

– Jag kommer ställa ut kartonger på olika platser i skolan, där tanken är att elever och personal kan slänga sin pant. När de är fulla hämtar jag in kartongerna och pantar allting, berättar Natalie.

Hon menar att panten är ett enkelt och litet sätt att bidra till miljöförbättringen på. Redan nu finns en pantstation i Kafé Bryggan, men Natalie hoppas att fler pantstationer ska leda till att färre väljer att slänga sin pant i det vanliga soptunnorna.

– Det är ju inte alltid man har vägarna förbi Bryggan och då kanske en del inte orkar gå dit för att slänga sin pant. Jag tror att detta är en bra lösning på det, säger hon.

Pengarna som samlas in ska skänkas till Naturskyddsföreningens arbete. Natalie har själv varit i kontakt med dem, och de har visat stor uppskattning för hennes bidrag.

– De verkar tycka att det är en jättebra idé, det känns väldigt roligt.

För att sprida informationen om sitt projekt ”Natalies pantcentral” kommer Natalie själv att besöka olika klasser under de närmsta veckorna. Till presentationerna har hon tagit fram en power point, där hon presenterar såväl sig själv som sitt projekt.

– Det är lite blandat mellan saker om mig, miljön och så det här projektet. De första klasserna ska jag ut till här under veckan redan, säger Natalie.

Läs mer om Gymnasiesärskolans program Administration, handel och varuhantering här!

En tjej i 18-årsåldern står framför en hög med kartonger och pekar mot en skylt. Loggan på skylten visar texten ”Natalies pantcentral”, tillsammans med ett jordklot och ett hjärta.

Genom att ställa ut kartonger runt om i skolan hoppas Natalie kunna samla in mycket pant.

En tjej i 18-årsåldern sitter framför en laptop och läser på skärmen. I bakgrunden syns en power point-presentation med texten "Natalies pantcentral"

Natalie ska presentera sitt projekt för olika klasser på Holavedsgymnasiet.