Mia ger stöd till unga och deras föräldrar

Under tisdagen besökte Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar, Holavedsgymnasiet. Hon pratade med eleverna i årskurs 1 och senare för deras vårdnadshavare.

Det är nu flera år i rad som Mia Börjesson besöker Holavedsgymnasiet för att prata med eleverna i årskurs ett. I en tidigare intervju berättar Mia Börjesson oatt hennes förhoppning är att eleverna i publiken ska förstå att de inte är ensamma i sina känslor, något som många unga upplever sig vara. Hon använder sig av sina många år som samtalspartner med unga personer där allt mellan himmel och jord tas upp.

Mia Börjessons föreläsning handlar mycket om att våga ta kommandot i sitt liv. Som ung människa har det varit många runt omkring som tagit besluten och nu är det dags att pröva sina egna vingar. Mia som under dagen talat med eleverna vänder sig på kvällen till årskurs ettornas vårdnadshavare som bjudits in till Mia Börjessons föreläsning och föräldramöte. Här ändrar Mia perspektiv och försöker inspirera och hjälpa föräldrar att vara ett stöd för ungdomarna.