Med Helene är elevhälsan komplett

I måndags började Helene Primeus sin nya tjänst som skolsköterska på Holavedsgymnasiet. Helene kommer från företagshälsan och tycker att det ska bli spännande att arbeta med ungdomarna.

Helene Primeus har en lång bakgrund som sjuksköterska och de senaste fem åren har hon jobbat inom företagshälsovården, Avonova Hälsa AB i Tranås. Hon ser fördelar med erfarenheterna från företagshälsovården med ett fokus på att förebygga ohälsa.
– För många är gymnasiet steget innan de kommer ut i arbetslivet och då har jag den ingången från företagshälsovården, förklarar Helene.

Lokalerna är inte främmande för Helene då hon själv gått på skolan och även har två barn som gått på Holavedsgymnasiet och nu är hon själv en del av verksamheten.
– Mycket har ju hänt sen man själv gick här och lokalerna känns väldigt fräscha! fyller hon i.
Helenes första intryck har varit positivt och hon upplever att det finns en öppenhet och samarbetsvilja inom personalen, något som hon tror kan spegla verksamheten i klassrummet med.

För Helene Primeus är nu mycket nytt och hon ser att det finns många nya rutiner att sätta sig in i, vilket känns som en rolig utmaning. Inom skolan finns det nya forum att arbeta inom och Helene tycker att det ska bli spännande att få jobba med bland annat Trygghetsteamet där hon samarbetar med resten av elevhälsan och lärare för att säkerställa ett bra arbetsklimat för eleverna.

Vill du läsa mer om elevhälsan? Tryck här!