Klart att de åker till Strasbourg

För tredje året har ansökan om att åka till Europaparlamentet i Strasbourg gått igenom. Eleverna i SA16a, SA17a och elever som läser Internationella relationer får i januari chansen att agera europaparlamentariker för en dag.

Den 19 januari åker elever från SA16a, SA17a och från kursen Internationella relationer till Strasbourg för att få praktisera som europaparlamentariker. Catarina Månsson som undervisar Samhällskunskap och Internationella relationer har för tredje året sökt pengar för att möjliggöra resan.
– Varannat år är det möjligt att söka finansiering för Euroscola som drivs av Europaparlamentet och det känns extra kul att vi har fått det beviljat alla tre gångerna, berättar Catarina Månsson.
För att få finansiering ska skolan, som söker, arbeta med EU-frågor, vilket man på Holavedsgymansiets Samhällsvetenskapsprogram gjort. Man har bland annat medverkat vid EU-rollspelen.

Även om det är långt kvar till den 19 januari så är det mycket som ska hinnas med. Eleverna delas in i grupper om fyra och ska läsa in sig på ett av sex fördjupningsområden. Eleverna ska ta ställning till bland annat Europas framtid, miljö och förnybar energi och säkerhets och mänskliga rättigheter. När de sedan kommer ner till Europaparlamentet kommer de att få träffa ungdomar från andra länder för att diskutera frågor inom dessa områden.
– Våra elever kommer ner med ett svenskt perspektiv på dessa frågor och får träffa elever från andra länder med en annan syn på frågan. Det brukar vara riktigt spännande, säger Catarina Månsson.

Vill du läsa mer om Samhälssvetenskapsprogrammet? Tryck här!