Holavedsgymnasiet lyfts som ett bra exempel i SKLs rapport

I SKLs Öppna jämförelser Gymnasiet 2017 med tema inkluderande lärmiljöer lyfts Holavedsgymnasiet som ett bra exempel. I rapporten presenteras även vårt spec-team som en av anledningarna till skolans goda resultat.

14 september släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin rapport om gymnasiet där man kan läsa om Holavedsgymnasiet. "Ludvika och Tranås är två av era exempel på kommuner som haft en stor positiv avvikelse från sina modellberäknade värden två år i rad och som även visar goda faktiska resultat" skriver SKL och senare i rapporten följer ett reportage om Holavedsgymnasiets spec-team som arbetar för att elever i behov av extra stöd ska få den hjälp de behöver.

I rapporten lyfter man PlugIns inverkan på det förbättrade resultatet bland de skolor som aktivt jobbat med projektet. PlugIn har inneburit insatser utöver den vanliga verksamheten för att få högre närvaro i skolan så att så många som möjligt ska gå ut efter tre år på gymnasiet.
– Vi är förstås jätteglada över de positiva resultaten. Vi vill förstås tro att det beror på ett målmedvetet arbete på skolan. Fokus har legat på ökad närvaro, trygghet, trivsel och att alla elever ska nå målen, säger Tommy Söderström om rapporten.  
Han lyfter även på att de goda resultaten handlar att skolan präglas av ett bra samarbete kollegorna emellan och att den öppna kommunikationen gör att eleven snabbt får den hjälp som eleven behöver.
– Här handlar det om en samlad effekt av många goda insatser på flera områden på skolan, tillägger Tommy Söderström.

Vill du läsa rapporten i sin helhet och även läsa mer om vårt spec-team (på bilden fr.v. Maria Nyström, Matilda Wahlström, Marie Hagman och Lars Hollén)? Tryck här!