Forskare gav stöd åt pedagoger

Under onsdagen erbjöds lärare på Holavedsgymnasiet en föreläsning av Suzanne Parmenius Swärd, lärarutbildare på Linköpings universitet, om hur lärare kan förbereda elever för högskolestudier. Detta är en del i Läslyftet.

Vetenskapligt förhållningssätt

Suzanne Parmenius-Swärd forskar kring elevers textproduktion och läsförmåga, framförallt när det kommer gymnasiet och högre utbildningar. Under onsdagen fick lärare på Holavedsgymnasiet chansen att lyssna till Suzanne Parmenius-Swärd, men även diskutera tankar kring vetenskapligt förhållningssätt gällande textproduktion. Att tydliggöra vetenskapligt förhållningssätt i skrift visade sig inte alltid vara så enkelt. Tillsammans med Parmenius-Swärd kunde de diskutera strategier för att hjälpa elever nå ett mer akademiskt förhållningssätt till textproduktion.

Något att jobba vidare med

Leif Risberg, lärare och lektor, är initiativtagaren till denna föreläsning. Han jobbar aktivt för att öka elevers textförståelse på Holavedsgymnasiet.
   – Detta har gett oss inspiration och nya tankar som vi kan jobba vidare med på skolan, säger Leif Risberg.