Elevrådet kör igång med full kraft

I veckan som gått höll elevrådet höstens första stormöte. Trots att eleverna bara gått några få veckor så fanns det mycket att ta upp och diskutera.

Vid höstens första elevrådsmöte hälsade den sittande elevrådsstyrelsen de nya klassrepresentanterna välkomna. För att alla nya elever skulle få insyn i hur elevorganisationen arbetar gick man igenom de olika delarna av arbetet som genomför. Under tidigare år har elevrådet startat upp Integrationsrådet och nytt för i år är uppstarten av Idrottsrådet. Eleverna lyfte intresset för volleybollturnering, men undrade även om det kunde vara möjligt att även arrangera en fotbollsturnering.
Vendela Somvall berättade mer om Kamratstödjarna och hoppades på att man i klasserna kunde hitta personer som skulle vara intresserade av att engagera sig i arbetet med en trygg skolmiljö.

Cecilia Axelsson, rektor på Holavedsgymnasiet, berättade mer om planerna för en ny skolbyggnad. Hon berättade om planeringsarbetet och att elevernas synpunkter efterfrågades. Många frågor dök upp och en elev undrade om det var tänkt att specifika program skulle knytas till den eventuella byggnaden, men så var inte tanken förklarade Cecilia Axelsson.

Efter stormötet får eleverna ta med sig punkterna som diskuterats för att alla elever ska få möjlighet att påverka de åsikter som ska framföras. Arbetet är en viktig del i skolans verksamhet där elevers röster ska bli hörda.

Vill du veta mer om skolans elevorganisationer? Tryck här!

Cecilia Axelsson berättar vid elevrådets stormöte om den påtänkta skolbyggnaden

Cecilia Axelsson berättar vid elevrådets stormöte om den påtänkta skolbyggnaden