Elever tog del av digital Amnestyföreläsning

Under tisdagen fick elever som läser Samhällskunskap 1 ta del av en digital föreläsning om mänskliga rättigheter. Det blev både information om Amnestys arbete och nedslag i fall där brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts.

Digital föreläsning med interaktiva inslag

A-day arrangerat av Amnesty International är föreläsning om mänskliga rättigheter. Under normala omständigheter hade eleverna satt sig i Holavedsgymnasiets aula för en föreläsning, men under pandemin blev det istället en digital föreläsning med en del interaktiva inslag. När Amnesty tidigare besökt Holavedsgymnasiet har eleverna fått diskutera etiska frågor och andra frågor som rör mänskliga rättigheter. Detta blev även möjligt med hjälp av länken där eleverna kunde vara med och tycka till och svara på frågor.

Bra att det gick att genomföra

Muhsi Khorosh och Albin Wallberg, som går första året på Samhällsvetenskapsprogrammet, tog del av föreläsningen under tisdagsförmiddagen och tyckte att det var både nytt och gammalt.
– Mycket av det som de berättade om har man ju ändå koll på. Det har vi pratat om tidigare i skolan, berättar Albin och Muhsi håller med.
Även om det fanns inslag som de redan kände till så fanns det saker som de inte hört talas om innan.
– De berättade om fall där de fängslat personer för brott som de inte begått och sen hade de dessutom nekat att de ens fängslat de här personerna, säger Mushi Khorosh och tycker att det är galet att det får gå till på det viset.
Både Albin och Muhsi tycker att det är bra att man kunde genomföra föreläsningen även om den var digital.
– När det blir digitalt så är det ju fler som kan titta på föreläsningen vid samma tillfälle och det är ju bra att många kan ta del av informationen, tycker Albin Wallberg.