Eleverna tar hjälp av syskonen Fundin

Eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet har Psykologi 2a idag, men för ovanlighetens skull har de besök i klassrummet. Tindra, Lillie, William och Morris är på plats för att hjälpa eleverna att förstå Piagets teorier.

Eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet som läser Psykologi 2a har under en tid fått fördjupa sig i utvecklingspsykologi och Piagets teorier om barns utvecklingsstadier. För att skruva till studierna och få dem mer verklighetsförankrade har läraren Aleksandra Fundin bjudit in sina barn för att låta dem hjälpa eleverna att förstå dessa teorier bättre. Eleverna har fått förbereda sig genom att läsa på om dessa teorier och om det finns enkla experiment för observation som kan förtydliga Piagets teorier.
– Vi har läst och så ska vi sitta ner med Morris som är sex år. Vi kommer prata lite med honom och ställa några frågor och så har vi förberett några tester, berättar Vilma Wikner.

Morris själv är spänd inför dagens träff. Han tycker att det känns både pirrigt och roligt. När Morris och Vilma upptäcker att de har ett gemensamt intresse, bandy så släpper nervositeten lite och de börjar diskutera hur det är att spela bandy. Nu går det lättare att prata om andra saker med!

Elevernapå Samhällsvetenskapsprogrammet uppskattade inslaget. Det blir ett annorlunda upplägg på lektionen, vilket är något som Aleksandra eftersträvat.
– Det är bättre att eleverna får möjlighet till learning by doing. Ska de sedan plugga vidare så kan detta ses som en introduktion till observation som vetenskapligt arbetssätt, säger Aleksandra Fundin.

Vill du läsa mer om Samhällsvetenskapsprogrammet? Tryck här!

Vilma Wikner i samtal med Morris Fundin om innebandy

Vilma Wikner i samtal med Morris Fundin om innebandy