Eleverna får lära sig mer om missbruk

Elever som läser kursen psykologi fick under veckan träffa Susanne och Johan ungdomsverksamheten VILJA som arbetar förebyggande när det kommer till olika former av missbruk hos unga.

Det är tisdag morgon och eleverna i SA17 som läser psykologi sitter bänkade i sitt klassrum. Dagens lektion sticker ut från resten av psykologilektionerna när Susanne Nilsson och Johan Gustavsson från Familjeverksamhetens ungdomsverksamhet Vilja besöker klassen för att prata om droganvändandets baksida.
– Tyvärr finns det vissa kändisar som pratar lättvindigt om att använda droger, berättar Johan.
Det är viktigt att eleverna får en annan bild än den som framställs av vissa i media och hur droger skadar kroppen.
–En del resonerar kring droger att det är ett sätt att bli berusad utan att bli bakfulla, men så enkelt är det inte, säger Susanne Nilsson.
Susanne och Johan berättar för eleverna om missbruk men även om vad riskbruk och riskmiljöer innebär. Därefter går de in på de olika narkotikapreparaten och berättar mer om vad de gör med kroppen.

Det är elever som går Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet som läser psykologi och får ta del av denna genomgång.
– I psykologikursen ingår avsnitt om psykisk ohälsa där jag tycker att denna bit passar in, berättar Aleksandra Fundin som undervisar i ämnet.
Aleksandra är glad att Susanne och Johan har möjlighet att komma till klasserna och berätta om hur drogerna kan påverka unga människor då det finns många faror som eleverna kanske inte är medvetna om.
– Susanne och Johan lyfter faran med att använda droger särskilt när det kommer till en hjärna i utveckling. Det är inte alla som vet att hjärnan fortsätter att utvecklas fram till 23 års ålder.

VILJA arbetar förebyggande och vill förändra ungas attityd till droger och detta är ett bra inslag i detta arbete anser Aleksandra Fundin.