Elever leder oss in på rätt Klimatspår

Under den närmsta tiden kommer elever som går andra året på Holavedsgymnasiet få möjlighet att fördjupa sig i att lösa klimatproblem. Här får de på ett kreativt vis leda den äldre generationen in på rätt spår, Klimatspåret.

Blandade meningar efter klimattoppmöte

Det är nog inte många som undgått frustrationen kring det senaste Klimattoppmötet där klimataktivister menar att man inte kommit längre och att vi nu måste agera snabbare. Andra säger att klimatmötet i Glasgow är historiskt då man för första gång nämner fossila bränslen som ett problem och att konsumtionen måste minska. Ledare nämner även att Parisavtalets regelverk nu är satt och att det kan göra att arbetet kan fortskrida.

Unga ska leda oss på rätt spår

Oavsett vilka beslut som tagits tycker initiativtagarna till tävlingen Klimatspåret att vi behöver vända oss till de unga för att hitta innovativa lösningar på dagens klimatproblem. Naturskyddsföreningen i Tranås, Tranås Energi och Holavedsgymnasiet har samlat ihop en prispott på 40 000 kronor som ska delas ut till elever i årskurs två som definierar ett klimatproblem, föreslår en lösning på problemet för att sedan presentera det i text, som en film, inspelning eller bilder.

Fina priser finns med i prispotten

Stipendieprojektet startade den 8 november och under följande veckor så ska alla åk 2 klasser få en inroduktionslektion om klimatet och Klimatspåret för att komma igång med sina bidrag. Detta blev språngbrädan och nu får eleverna arbeta på egen hand för att senare lämna in sitt tävlingsbidrag. Eleverna har möjlighet att antingen arbeta på egen hand eller att tävla tillsammans i grupper om tre och bidragen lämnas in senast den 31 januari 2022.
— Det känns jätteroligt att vi tack vare våra sponsorer kan dela ut fina priset till ett samlat värde av 40 000 kronor, säger Kjell Johansson som tillsammans med Lars-Erik Strand är ansvarig för tävlingen på Holavedsgymnasiet.
Kjell berättar att sex elever kommer att belönas med ett tredagarsäventyr med boende i trädkojor. Utöver detta kommer vinnarbidraget belönas med ett presentkort på SJ till ett värde av 1 000 kronor.
– Vi kommer även att lyfta tio tävlande grupper som visat stort engagemang genom ett presentkort till vardera grupp på 1 000 kronor så att dessa elever kan resa klimatsmart med SJ, berättar Kjell.

Synliggöra genom Klimatdag

Den 16 december kommer tävlingen uppmärkas ytterligare när initiativtagarna tillsammans med personal på Holavedsgymnasiet arrangerar en klimatdag där man lyfter klimatpåverkan på olika vis.
– Vi vill synliggöra de utmaningar som vi har runt omkring oss och att vi alla kan bidra på något sätt, förklarar Kjell Johansson.
På Holavedsgymansiet hittar vi fler i personalstyrkan som engagerat sig i projektet. Bakom loggan för Klimatprojektet hittar vi Lars-Erik Strand och bland en av idésprutorna hittar vi även Martin Tell.
– Eftersom jag undervisar i naturkunskap så känns det som att det här är en naturlig del i kursinnehållet. Jag tänker även att fler behöver se att vi måste vara med och göra något, säger Martin.