De var först ut att testa Arbetsmarknadskunskap

Under tisdagen den 24 oktober fick elever från Samhällsvetenskapsprogrammets och Teknikprogrammets sista år en lektion i Arbetsmarknadskunskap. Detta är en del av en förstudie för att se hur man kan arbeta vidare med ämnet.

Bakom projektet står Arbetsmarknadskunskap, ett koncept som startades upp i Västerås 2011. Man hade tidigare arbetat med ett projekt för unga arbetslösa där man ville utbilda ungdomarna i arbetsmarknadskunskap för att få ut dem i arbetslivet. Tanken om att arbeta proaktivt väcktes och konceptet Arbetsmarknadskunskap startades. Nu är det region Jönköpings tur att testa projektet för att se vart detta kan leda.

Emil Wiklund från Tranås United berättar att de träffade Arbetsmarknadskunskap vid ett event där projektet presenterades och tyckte att det verkade intressant.
– Vi berättade mer om hur vi har arbetat tidigare med att knyta samman skola och näringsliv, berättar Emil.
Detta var en av anledningarna att Tranås valdes ut som en av fyra kommuner i Jönköpings län där man kommer att köra testlektioner som sedan ska utvärderas.
– Utifrån vår rapport kommer vi ha en dialog med Region Jönköping för att se hur man kan gå vidare med detta, berättar Andreas Lepa som är kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap.

Det är Andreas Lepa som träffar eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet. Han berättar själv att han också gått programmet och hur hans funderingar gick när det var dags att gå ut i arbetslivet. Tillsammans med eleverna diskuterade han vad som krävs av en anställd. En trappa ner träffar Emma Mossberg från Arbetsmarknadskunskap Teknikprogrammets elever för att ta dem igenom samma upplägg. Efter lektionerna får eleverna utvärdera det de gått igenom och de är positiva.
– Det var bra att vi fick prata om att det faktiskt inte går att glida på ett bananskal, berättar Alma Reinsjö (t.h. på bilden) som går tredje året på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Andreas lyfte även att det kan vara bra att titta på hur arbetsmarknaden ser ut och att bli medveten om var det råder konkurrens och var bristyrkena finns.
– Det var intressant att få se var bristyrkena fanns, för det hade jag inte koll på sen tidigare, förklarar Anton Schildt (t.v. på bilden).

Andreas Lepa från Arbetsmarknadskunskap berättar om hur man behöver rusta sig för framtiden

Andreas Lepa från Arbetsmarknadskunskap berättar om hur man behöver rusta sig för framtiden