Det var deras första dag på Holavedsgymnasiet

Så kom första dagen för eleverna som börjar Holavedsgymnasiet. Dagen inleddes i aulan där eleverna ropades upp för att sedan få en introduktion som ska ge en bra start på gymnasiet.

Aulan fylldes av ett spännt surr när de nya ettorna entrade Holavedsgymnasiet. Cecilia Axelsson, rektor på skolan, inledde dagen med ett tal där hon jämförde skolstarten med en båtfärd; från att seglat inomskärs blir nu gymnasiet bryggan ut mot havet där de redan nu kan de se horisonten. Därefter fick eleverna information av elevrådsrepresentanterna Nora Hultman, Masoud Arazgani och Emma Lindwall. Slutligen ropades eleverna upp och fick följa med sin klass och mentorer till sina klassrum.

Dagen kom att handla om förberedelser inför kommande år. Det hanns med både rundvandringar, fotografering för lånekort, fika och tid tillsammans med den nya klassen. Många av eleverna uttryckte en spänd förväntan och att det skulle bli roligt att äntligen få börja gymnasiet.
– Sommarlovet hade gärna fått vara längre, men det känns ändå spännande, berättade Adam Lindgren (fjärde person från vänster på översta bilden) som ska börja Ekonomiprogrammet.
Klasskompisen Ellen Isaksson (till vänster om Adam) är sporrad och tycker att det känns spännande med ny klass och nya ämnen. Ellen är inte ensam om att känna sig sporrad!
– Det känns skitbra. Jag gillar ju att svetsa, tyckte Albin Pettersson som börjar Industritekniska programmet.

Även om allt känns nytt och spännande så går det hand i hand med en viss nervositet.
– Det känns bra, men konstigt. Allt är ju nytt, berättade Jessica Kjellström som ska börja programmet för administration, handel och varuhantering. Men med sig har hon lärarna på programmet som ska visa runt och berätta om hur det fungerar på Administration, handel och varuhantering.

På tisdag kommer eleverna i årskurs två och tre. Många av lärarna på programmen engagerar eleverna i årskurs två och tre i aktiviteter för att hjälpa de nya eleverna tillrätta. Samarbetsövningar och tipspromenader arrangeras för att skapa en samhörighet och så att så många som möjligt lär känna varandra, både i och utanför klassen.

 

Erik Stenlund, Amir Mohammed och Albin Pettersson börjar Industritekniska programmet. Det känns skitbra tycker Albin Pettersson

Erik Stenlund, Amir Mohammed och Albin Pettersson börjar Industritekniska programmet. Det känns skitbra tycker Albin Pettersson

Jessica Kjellström och Mohammed Abdulkadiri börjar programmet AHV. Här fikar de tillsammans med lärarna Märtha Andersson, Inger Palm och Lena Bengtsson

Jessica Kjellström och Mohammed Abdulkadiri börjar programmet AHV. Här fikar de tillsammans med lärarna Märtha Andersson, Inger Palm och Lena Bengtsson