De gläds åt det ökade bilintresset

Det talas mycket om bilar både när det kommer till olika tv-produktioner där bilar står i fokus men även när det kommer till klimatdiskussioner, något som märks på Fordons- och transportprogrammet

Kul att även fler tjejer intresserar sig för utbildningen

Trenden kring bilar och A-traktorer märktes tydligt när det kom till Holavedsgymnasiets informationspass om gymnasievalet. Vid de olika informationspassen var det en tydlig ökning av intresserade som kom och besökte Fordons- och transportprogrammet. Något som blev en glad överraskning för lärarna var att fler tjejer ville besöka programmet.
– Vi hade säkert över 25 tjejer som besökte oss och runt 120 elever allt som allt, vilket känns jätteroligt! berättar Thomas Grahn som är programansvarig på Fordons och transportprogrammet
Branschen har länge jobbat för att få fler tjejer vilja utbilda sig till biltekniker för att skapa mer jämställda arbetsplatser. – Under min tid som verkstadschef så har jag jobbat med kvinnliga biltekniker och jag tycker nog att tjejer har ett annat arbetssätt som oftast kan vara bättre. De är lite mer planerande, menar Torbjörn Lund som nyligen börjat som lärare på Fordons- och transportprogrammet. Torbjörn menar att det är viktigt att få en jämnare fördelning på män och kvinnor i bilbranschen då kunderna är både män och kvinnor.

Flera anledningar till det ökade intresset

Att bilintresset har ökat bland de unga tror de har flera anledningar.
– Jag tänker att det har mycket att göra med att intresset för A-traktorerna har ökat. I dag är det dessutom mycket lättare att bygga om en bil till A-traktor, säger Viktor Jonsson som också är ny lärare på programmet.
När det kommer till A-traktorer så ser de att även där är det fler tjejer som fått upp ögonen för bilarna och allt vad det innebär.
Samtidigt är bilarna i en snabb utvecklingskurva som bara går uppåt. När det kommer till klimatdebatten så pratas det mycket om olika typer av bilar och hur de påverkar klimatet. Detta kan vara något som gör att intresset ökar, menar lärarna på programmet.

En spännande teknikutveckling

Med den snabba teknikutvecklingen står sig lärarna starka med det trepartsavtal där Holavedsgymnasiet, Skobes Bil och Volvo Cars ingår. – Det är ju endast tio till elva skolor som har denna typ av avtal, vilket gör att det känns extra roligt. Vi har ett bra stöd där när det kommer till fortbildning och att säkerställa att utbildningen håller god kvalitet, förklarar Ulrik Svärd som undervisar på programmet. Som Motorbranschcollege och med, tidigare nämnt, trepartsavtal får eleverna vid två tillfällen varje läsår besöka Volvo Cars serviceskola för att få en inblick i hur man jobbar där. Årets besök blev lyckad och eleverna fick även besöka Volvomuseet och fick en presentation av de senaste Polestar modellerna. Det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen och lärarna menar att de elever som vill och är intresserade kan bli just de bilteknikerna som branschen söker. – Som nyutbildad så kommer du ut med en annan typ av kunskap än den som de biltekniker har som varit ute i fältet länge. Behovet av fortbildning är stort och efterfrågan är stor. Där kommer behovet av utbildad arbetskraft var minst lika stor om inte större, berättar Torbjörn Lundh.

Här kan du läsa mer om Fordons- och transportprogrammet!