Bakre raden från vänster: Camilla Wernersson, Jan Björnfeldt, Daniel Göransson, David Hedengren och Berndt Wilnerzon. Främre raden från vänster Ing-Marie Höglund och Jenny Bragde Öhman

Bakre raden från vänster: Camilla Wernersson, Jan Björnfeldt, Daniel Göransson, David Hedengren och Berndt Wilnerzon. Främre raden från vänster Ing-Marie Höglund och Jenny Bragde Öhman

De är redo att köra igång

Än gapar klassrummen tomma på elever, men personal börjar strömma in och i år börjar åtta nya förmågor på Holavedsgymnasiet.

Vid skolstart möts eleverna av sju nya ansikten. I samband med uppstarten av Vård- och omsorgsprogrammet börjar Camilla Wernersson som kommer att vara programansvarig för VO. Jan Björfeldt ansluter tillskolans spec-team där han kommer att vara till hands som specialpedagog men även undervisa Ledarskap och organisation. Daniel Göransson som återvänder till Holavedsgymnasiet ansluter, även han, till spec-teamet och kommer även att undervisa Filosofi. David Hedengren kommer in som ny matematik- och fysiklärare. Berndt Wilnerzon kommer att undervisa på Hantverksprogrammet och Ing-Marie Höglund kommer att undervisa i Ekonomi och Juridik. Jenny Bragde Öhman blir Holavedsgymnasiets nya skolkurator. På bilden saknas Stina Johansson som blir ny teaterlärare på skolan.