Då var det dags att tävla i matematik

Det är den tredje torsdagen i mars vilket innebär att det är dags för den årliga Kängurutävlingen. Förra året lyckades Edvin Jämting lösa alla matematikfrågor. Låt oss se om det är någon som lyckas i år med samma bedrift.

Runt omkring i Sverige och ja, faktiskt hela världen sitter barn just denna dag och tacklar matematiska problem. Kängurutävlingen är en internationell matematiktävling och den franska organisationen bakom tävling "Känguru utan gränser" räknar med att elever från cirka 60 länder deltar i tävlingen. Första kängurutävlingen var 1994 och elever från Sverige deltog första gången 1999.

Kängurutävlingen är tänkt för alla elever och är uppdelad i olika nivåer. För gymnasiet finns två olika nivåer som eleverna tävlar i, cadet och junior. Frågorna på provet är indelade i olika nivåer där de första frågorna ska vara möjliga för alla deltagande elever. Därefter följer ytterligare två nivåer som blir svårare att lösa.