Bosse Larsson vill ändra synen på kunskap och intelligens

I tisdags fick lärarna bänka sig i aulan för en heldag med den pedagogiske utvecklaren Bosse Larsson.Temat för dagen var Mindset och föreställningen om kunskap och intelligens.

Bosse Larsson har en lång lärarerfarenhet inom matematik och NO-ämnen men har de senaste åren arbetat som pedagogisk utvecklare och lärarhandledare i Norrköping kommun. Under tisdagen besökte han Holavedsgymnasiet för att diskutera och utmana personalens syn på kunskap och intelligens. Bosse lyfter vikten av att ge feedback som ska få elever att lita till sin egen förmåga att kunna påverka sin egen inlärning.
– Det arbetet börjar hos oss själva. Det är först när man själv blivit uppmärksam till hur man förhåller sig till intelligens som man kan övertyga andra om att de kan förbättra sin kunskap, förklarar Bosse Larsson.

Bosse pratar om att människor är övertygade om att de egna förmågorna och intelligens handlar om gener och talang istället för hårt arbete. Han menar att eleverna behöver lära sig att se hjärnan som en muskel som hela tiden blir starkare ju mer vi arbetar med den.
För att motivera eleverna behöver lärarna arbeta tillsammans för att skapa goda förutsättningar genom processberöm istället för personberöm. Om lärare berömmer hur eleven arbetar istället för att berömma eleven och säga "så smart du är" anser Bosse att man klargör för eleven att hen kan påverka sin egen lärprocess i rätt riktning.

Bosse Larsson tar upp att skolan behöver stärka tilltron till sig själva. Att tillsammans se att man kan göra skillnad.
– Vi behöver inom skolan se vår betydelse och se att vi tillsammans kan så väldigt mycket, berättar Bosse.