Bilan Osman pratar om rasism

Bilan Osman Foto:Emma Smedberg

Bilan föreläste om rasism

Tisdagen den 23 februari kom Bilan Osman från Expo till Holavedsgymnasiet för att föreläsa om vardagsrasism. Två av föreläsningarna var för elever och den tredje för personal.

Expo är en stiftelse som sedan 1995 jobbat mot rasism. De har tidskrift och en webbsida där de granskar rasistiska hemsidor. Bilan har sedan två år tillbaka jobbat på Expo. När hon pluggade journalistik fick hon en praktikplats på Expo som ledde till att hon sedan fick en fast tjänst som föreläsare.
   – Jag åker runt i landet och föreläser cirka tre gånger i veckan. Målgruppen är främst högstadieelever och lärare, det är sällan jag får träffa gymnasieelever med det är jättekul, säger Bilan Osman.
Hur det kom sig att hon började jobba mot rasism var just att hon alltid intresserat sig för ämnet och har egna erfarenheter kring det. Hon var partipolitiskt aktiv i ett ungdomsförbund från 13 års ålder, det utvecklades sedan när hon fick sin praktikplats.

Då invandrarantalet idag är mycket högt i Sverige anser Bilan att det är viktigt att prata om rasism.
   – Det är viktigt att prata om rasism i alla sammanhang i alla tider, men inte minst i den tid vi lever i idag där vi har en massa nya grannar och skolkamrater som precis flytt krig, säger hon. Bilan Osman menar även att när flyktingar kommer till ett asylboende som riskeras att sättas i brand, är det allas ansvar att se till att flyktingarna får känna sig en del av landet.
   – Även om man är född i det här landet eller inte har vi ett gemensamt ansvar att människor ska få känna en trygghet, menar Bilan.

Bilan Osman förklara att rasism kan ge negativa konsekvenser för dem som inte känner att de har en sammanhang i Sverige då de kan vända sig till mer extrema miljöer för att hitta det sammanhang de saknar.
   – Därför är det viktigt att jobba för det samhället där vi alla tjänar på det oavsett om man är ett föremål för rasismen eller inte. Det är viktigt att alla reagerar mot rasistiska uttal oavsett miljö, använd rösten för att bekämpa rasism, säger Bilan Osman.

Text: Elsa Bergdahl, Alva Karlborg och Emma Smedberg

Bilan Osman föreläser i Holavedsgymnasiets aula

Foto: Emma Smedberg