Student 2018 Lördag 16 Juni kl.12:00

Lördag den 16 juni öppnas dörren och årets studenter springer ut.

Klockan 12:00 öppnas entrédörren på Holavedsgymnasiet.
Besökande hännvisas till skolgården framför entrén.
Fotografering sker på området under denna dag.