Skolstart för elever i årskurs 1

Den 21 augusti hälsar vi nya elever välkomna till Holavedsgymnasiet

Start i aulan