NP i SVE 1/SVA 1 inställt

Elever som läser Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 skriver nationellt prov med start klockan 09.00.

Mer information hittar du på SchoolSoft