Nationellt prov MA4

Elever som läser kursen Matematik 4 skriver nationellt prov. Berörd klass är NA16

Elever meddelas av undervisande lärare om skrivningssal.