Nationellt prov MA2C

Elever som läser kursen Matematik 2C skriver nationellt prov. Berörda klasser är NA17 och TE17.

Elever meddelas av undervisande lärare om skrivningssal.